Er det gamle ideologier som hindrer konstruktiv debatt?

Spørsmålet ble reist av Kjell Veivåg (V), nestleder i kultur og utdanningskomiteen i Oslo, da temaet om skolebygging ved offentlig-privat samarbeid (OPS) ble diskutert på Høgskolen tirsdag kveld.
– Jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår den inngrodde motviljen til å la private slippe til, fortsatte Veivåg i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var Horten og Vestfold Venstre som ønsket å sette fokuset på hvilke muligheter en OPS-utbygging kunne bety for bunnskrapte kommunekasser.

Eksempel på OPS modell

Eksempel på OPS modell

—Når den økonomiske situasjonen både i fylkeskommune og flere Vestfoldkommuner er anstrengt, plikter vi som folkevalgte å skaffe oss informasjon om de ulike mulighetene som er prøvd ut, for å få på plass store investeringer.

Når Kjell Veivåg var invitert, var det med bakgrunn i at han som skolebyråd i Oslo kommune, var med å ta initiativet til bruk av OPS ved bygging av Høybråten og Persbråten skoler.

Kort fortalt har OPS-utbyggingen foregått på en slik måte at kommunen har spesifisert en klar bestilling på nøkkelferdige skolebygg og hvor valgt entreprenør har vært svært delaktig i materialvalg og tilrettelegging av skolen.

 Kjell Veivåg på OPS-møtet i Horten

Kjell Veivåg på OPS-møtet i Horten
Foto: Kåre Pettersen

Arealene skolene er bygd på, er fremdeles i Oslo kommunes eie. Tomtegrunn er leid ut til byggherre/entreprenør på en 25 års kontrakt. Når disse 25 årene har gått er det i avtalen utformet en hjemfallsrett av skolebyggene til Oslo kommune.
På denne måten har Oslo kommune fått en forutsigbar årlig kostnad ved OPS-løsningen, hvor også vedlikehold er inkludert.

Selv om det ikke er gått mange årene siden disse første OPS-prosjektene ble sluttført, kunne Kjell Veivåg fortelle at rektor ved Høybråten skole, klart hadde gitt uttrykk for at det var godt å slippe å være en slags "over-vaktmester".

Eddy Robertsen

Eddy Robertsen
Foto: Kåre Pettersen

Horten Venstres 1. kandidat, Eddy Robertsen, som også deltok på OPS-møtet, var krystallklar på en sak:
– Det at kommunene skal sitte som eiere av en stor bygningsmasse som man ikke vedlikeholder på en god måte, er det dummeste man kan gjøre.

SINTEF utarbeidet i 2009 en rapport "Livsløp/OPS-kontraktene ved Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole" hvor de har gjennomgått de to skoleprosjektene, fra bestilling fra Oslo kommune til en driftsfase. Som en del av sammendraget konkluderer rapporten med følgende:

SINTEFs OPS rapport

Foto: SINTEF

"Alt annet likt har man fått skoler med fastprisgaranti og de oppførte byggene har en opplevd god kvalitet og egnethet og god plan for vedlikeholdet. Kvadratmeterprisen synes lav i forhold til gjennomsnittstall fra Bygganalyse. Vurdert så langt i bygningenes levetid tilsier en sammenlign med bystyrevedtaket at bystyret fått det som det bestilte og skolene vurderes som gode."

Møtet var også dekket av Gjengangeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**