På høg tid med kollektivfelt til Sotrabrua

Venstre si fylkestingsgruppe ynskjer kollektivfelt fram til Sotrabrua velkommen, men meiner det burde har vore på plass for fleire år sida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Harald Hove 1

Foto: Kari Østervold Toft

Fylkeskommunen vil låne pengar og gå inn i ein avtale med staten om å byggje kollektivfelt fram til Sotrabrua. Tiltaket kan løyse opp ein at dei største flaskehalsane på Sotrasambandet. — Dette er et tiltak me i Venstre har ynskja oss lenge, seier gruppeleiar Harald Hove. Han meiner fleirtalspartia på fylkestinget burde ha kome med dette for fleire år sida. — Venstre har lagt inn midlar også til kollektivfelt når me har laga budsjett over samferdsleutbyggingar, for å tenkje langsiktig. Det er ikkje ein dag for tidleg at dei andre partia byrjar å sjå nytta av det òg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**