Regjeringen prioriterer ikke forskning og utdanning

I en undersøkelse om Sentio har utført for studentavisa Universitas og Norsk studentorganisasjon, slaktes regjeringens forsknings- og utdanningspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les saken i Universitas: Kritiseres av sine egne

Kun en av fem studenter synes at regjeringens satsning på sektoren er god. Over en tredjedel av universitetstudentene svarer at regjeringens satsning enten er «svært dårlig» eller «dårlig».

Ikke overrasket
Venstreleder Trine Skei Grande er ikke overrasket over resultatet fra undersøkelsen

– Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. SV og regjeringen har hatt en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, men de rødgrønne har latt sjansen gå fra seg, sier Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

– Regjeringens forskningsbudsjett er det svakeste på ti år, og det bevilges faktisk midler til færre nye studieplasser enn i fjor. Det er ingen styrking av institusjonenes handlingsrom i form av økte basisbevilgninger, og heller ikke år er det satt av penger til nye stipendiat- og post.doc-stillinger, sier Skei Grande

– Og hvor ble det av løftet om 11 måneder studiestøtte for studentene?, spør Skei Grande .

– I sum er regjeringens budsjett en videreføring av allerede trange rammer. Det er rett og slett ikke godt nok, og jeg frykter at både utdannings- og forskningskvaliteten vil lide under dette, sier Skei Grande.

SV-kritikk fra sine egne
Studentene som stemmer SV er mindre fornøyde med SV-statsråd Tora Aasland enn gjennomsnittet, viser undersøkelsen Sentio har gjennomført for Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). Totalt 33 prosent av studentene med SV som partipreferanse mener at regjeringens satsning på forskning og høyere utdanning er dårlig.

Bøker

Foto: Microsoft

Må prioritere kunnskapssatsing
I forslag til statsbudsjett har Venstre foreslått ca. 2 mrd. kroner mer til forskning og utdanning. Blant annet foreslår vi 340 mill. kroner i økte basisbevilgninger; 2000 flere studieplasser; 500 nye stipendiatstillinger og 100 post. doc.-stillinger; en omfattende styrking av Forskningsrådets bevilgninger og diverse tiltak for å bedre studiefinansieringen.

– Det er fullt mulig å prioritere forskning og høyere utdanning innenfor ansvarlige økonomiske rammer — det viser vi i vårt alternative statsbudsjett. Men det handler om å prioritere, og si at det er dette vi skal satse på. Det gjør dessverre ikke regjeringen, sier Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**