Helhetlige transportløsninger på dagsorden

Nøtterøy og Stokke Venstre inviterte til åpent møte om transportløsninger i Tønsbergregionen lørdag 4.12. Som en del av møtet var det satt opp bussbefaring i noen av de foreslåtte områdene for nye veiløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Fra Sjuestok med Hella/Nøtterøy i bakgrunn

Fra Sjuestok med Hella/Nøtterøy i bakgrunn
Foto: Kåre Pettersen

Det er satt i gang en konseptvalgutredning (KVU) hvor Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke samt Vestfold fylkeskommune vil ha en sentral rolle i både styrings- og prosjektgruppen. Resultatet av KVU’en vil være klar i 2011, og deretter skal finansieringsløsninger på plass.

Sentrale spørsmål som KVU’en skal se på er bl.a.:
– Hvilke transportbehov følger av den lokale og regionale utviklingen i området
– Hvilke løsninger for vegsystem, kollektivtransport, gang/sykkelvegnett og eventuelt andre virkemidler løser de framtidige transportbehovene i planområdet

Arne Magnus Berge på veimøtet

Arne Magnus Berge på veimøtet
Foto: Kåre Pettersen

For Venstres lokallag i de aktuelle kommunene var det derfor nyttig å møtes for å diskutere mulige løsninger samt å se hvordan de ulike veialternativene med Nøtterøyforbindelse ville ligge i terrenget.
Etter en times rundtur med buss langs Vestfjorden, var det duket for diskusjon og idedugnad på Stokke rådhus.

Vi håper på en oppfølging av lørdagens fellesmøte, slik at Venstres lokallag kan få utarbeidet en framtidsrettet transportløsning i Tønsbergregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**