Initiativ frå Venstre i sjukehussaka

På Venstre sitt landstyremøte i helga var sjukehussaka tema og stortingsrepresentant Borghild Tenden har i dag sendt brev til helseministeren der ho ber ministeren garantere for at det ikkje vert gjeve grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsjukehus før det er blitt teke ein uavhengig gjennomgong av konsekvensane ved dei strukturendringane helseføretaka har føreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Les heile artikkelen Ber om midlertidig stans i nedbygging av lokalsykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**