Gledelig nyhet om grønt sertifikatmarked

Venstre er svært fornøyd med at regjeringen har kommet til enighet med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked fra 1.1.2012. Det er et skrikende behov for stabile og gode rammevilkår for utbygging av fornybar energi i Norge, noe et slikt sertifikatmarked sikrer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er svært fornøyd med at regjeringen har kommet til enighet med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked fra 1.1.2012. Det er et skrikende behov for stabile og gode rammevilkår for utbygging av fornybar energi i Norge, noe et slikt sertifikatmarked sikrer.

– Venstre er glad for at en lang prosess nå har gitt resultater, og at de bedriftene som ønsker å komme i gang med å bygge ny, fornybar energi endelig kan få et støtteregime som gir de trygghet til å sette i gang. Et markedsbasert støttesystem sikrer effektivitet og rask utbygging sier Borghild Tenden, næringspolitisk talskvinne og stortingsrepresentant for Venstre.

Nylig utgitte rapporter viser at det er en svært tett sammenheng mellom gode rammevilkår og utbygging av fornybar energi, og endelig kan Norge være med på det næringseventyret som fornybar energi representerer mener Venstre.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Norge har i alt for lang tid hengt etter i utviklingen av fornybar energi. Den nye loven vil gi flere vindmøller og vil gi reduserte klimautslipp. Fra Venstres side er vi skeptiske til at for mye vannkraft inngår i den nye loven, men det aller viktigste for oss er at en ny lov kommer på plass så raskt som mulig, sier Tenden.

– Et grønt sertifikatmarked er en hjørnestein i et virkemiddelapparatet som sikrer norske klimamål. Nå håper vi bare at regjeringen tar på seg ambisiøse målsetninger i EUs fornybardirektiv, slik at også fornybarandelene kan økes i transport- og oppvarmingssektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**