Nominasjonsmøte 6. desember

Bardu Venstre avviklet nominasjonsmøte foran kommunevalget 2011 på Kommunehuset 6. desember 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nominasjonskomiteen hadde laget et listeforslag med forrige valgliste som grunnlag. Enkelte navn ble utelatt fordi flere av medlemmene har flyttet eller skal flytte fra kommunen. Noen nye navn var tilføyd. Listeforslaget inneholdt til sammen 13 navn med bare én kumulert kandidat som tidligere år.

Det ble gjort
en liten endring på rekkefølgen. Bodil Nyhus som er mangeårig venstremedlem og som har hatt flere verv gjennom årene ble tildelt sisteplassen. Nominasjonsmøtet ønsket å ære og takke henne med denne plasseringen.

I tillegg
fikk styret fullmakt til å tilføye flere navn i nedre halvdel av lista før den leveres til valgstyret i mars neste år.

Som tillitsmenn for lista ble valgt Vilhelm Kjelsvik og Toril Kjelstrup

Forslag til valgliste for Bardu Venstre ved kommunevalget 2011.

1. Vilhelm Kjelsvik

2. Toril Kjelstrup

3. Karen Grete Figenschau

4. Gerd Alveberg

5. Bjørn Klauer

6. Reinhard Stamm

7. Odd Iversen

8. Brit Stormo

9. Widar Walle

10. Geir Støen

11. Dagfinn Lysne

12. Helén Skipenes

13. Bodil Nyhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**