Nøtterøy Venstre prioriterer passivhus

Under budsjettbehandlingen for Nøtterøy Kommune fikk Venstre med seg flertallet på å oppmuntre nybyggere til å vurdere passivhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nøtterøy Kommune skal aldri pensjonere seg. Så vi skal ikke spare opp for mye til alderdommen. Derimot må vi investere i fremtiden.

Hus

Foto: Microsoft

Investeringer er verktøyet inn i fremtiden. Det er fremtiden som skal betale våre fremtidige utgifter. Da er det viktig at driftsutgiftene holdes nede. Om nybygg bygges som passivhus sparer man både energi og kapital ved at oppvarmingskostnadene holdes nede.

Under sitt innledende innlegg i forbindelse med kommunestyrets behandling sa Venstres Arne Magnus Berge; "Det er visse prioriteringer man kan gjøre i et budsjett. Vi ønsker å prioritere noen ting som vi ønsker å se inn i fremtiden."

Hus

Foto: Microsoft

Vi har fått med oss hele teknisk hovedutvalg på å sette ned gebyret på bygdesaker for passivhus med 50%. Fordi vi ønsker en motivasjon til folk for å oppmuntre til å tenke i de baner når nybygg skal reises. Vi ser ikke noe behov for at det blir bygd mest mulig på Nøtterøy. Men det som bygges, bør være tilpasset fremtidens utfordringer. Dette kan en slik prioritering være med på å legge til rette for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**