Gledelig med fritak for revisjonsplikt

Det er svært bra at fornuften har vunnet fram og at regjeringen nå vil fjerne revisjonsplikten for de minste bedriftene. Dette er noe Venstre har jobbet for lenge og det er fin julepresang til mange av landets småbedrifter, sier Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Tenden er helt sikker på at det faktum at både Venstre og øvrige opposisjonspartier denne høsten gjentatte ganger har utfordret regjeringen og regjeringspartiene på å fjerne revisjonsplikten spesielt og rammevilkårene for småbedriftene generelt, har vært avgjørende for at regjeringen nå har fattet den eneste fornuftige beslutningen. — Jeg vet at det er betydelig motstand mot å fjerne revisjonsplikten internt blant regjeringspartiene, og er veldig glad for at de næringsvennlige kreftene har vunnet fram. Det var på tide, sier Tenden

Starten på et nytt regime
Tenden håper at dette er starten på en langt større vilje fra regjeringen til å se på rammevilkårene for de minste bedriftene og for å få til en helhjertet innsats for å få ned skjemaveldet. I den forbindelse peker Tenden på Venstres utmerkede forslag om å foreta en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak, innføre et norsk regelråd, sette mål om 25 prosents reduksjon i skjemaveldet og tiltak for å styrke bedrifter med stort vekstpotensial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**