Dessverre kuttes oppvekst

Venstre fikk ikke støtte for sitt forslag til ekstra 4,0 millioner til oppvekst innen skole, barnehage og kulturskole. Vi ønsket å satse litt ekstra på alle disse tre områdene, men pengene går til andre ting. Kommunestyrets flertall ved Ap, KrF og Sp kuttet på oppvekst i 2011-budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Alle de øvrige partiene snakket foran forrige valg varmt for oppvekst med både satsing og prioritering, men ved behandling av årsbudsjett og fireårig økonomiplan kuttes det. Nedskjæringen innen skole har systematisk pågått minst i 10 år med en reduksjon på 20 stillinger. Ap og KrF har sammen hatt flertall hele perioden. Dette er beklagelig, og det viser at noen partier snakker fint når det er valg, men gjør noe helt annet når “makta kan få rå”.
Venstre ville dekke inn denne satsingen ved å ta fra politikernes godtgjørelse, kutte i rådmannens byråkrati, bruke den nylig tildelte 1,9 millioner fra staten, og eventuelt bruke litt av det store fondet. Venstre var det eneste partiet som stemte for å kutte av egen godtgjørelse når det kuttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**