Skolene

Venstre ønsker dialogmøte ved hver enkelt skole for å få til en best mulig samtale med den enkelte skoles bruker (elever, ansatte og foreldre). Alle de andre partiene mente det var nok med et samlet dialogmøte med alle tre skolene i regi av skolesjefen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Beklageligvis ville ikke noen av de andre partiene være med på “det næreste og tetteste demokrati” på den eneklte skole – for å gi brukerne den beste anledning til å formidle skolens utfordringer. Det betyr at kommunens ledelse og skolens ledelse fortsetter å snakke om hvor vellykket alt er.
Venstre er i likhet med de andre partiene godt fornøyd med det meste i skolen. Men vi vil gjerne sette ekstra fokus på der hvor utfordringene er sterkest: tidlig innsats, spesialundervisning og lærertetthet. Det er utfordringen vi må snakke om, og det er utfordringene de tyngst berørte må få si noe om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**