Hva vil vi?

Det er ingen hyggelig jobb for politikere å måtte stramme inn på pengebruken, men i hovedsak var det riktig det som skjedde i kommunestyret i Østre Toten torsdag. Det er ikke lenger mulig å bruke mer penger enn det kommer inn i kommunekassa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En satser på at det skal komme bedre tider en gang i fremtiden uten at en har noen konkret tanke om hvordan dette skal skje. Vi har langt sikrere kunnskap om økte behov og forventninger, ikke minst innen omsorg.

Da er det ekstra viktig at en på tross av trange tider satser på prosjekter som på sikt skaper vekst og engasjement. Et eksempel:

På tross av trang økonomi satset Drammen på en gigantisk ansiktsløfting i bykjernen. De prosjekterte og bygde en innbydende strandpromenade på begge sider av elva med ei elegant, futuristisk gangbru tvers over. De ryddet i kaotiske og falleferdige industriområder og bygde stilrene næringsbygg og boliger. På den måten skapte Drammen seg et omdømme som en attraktiv by. Dette skjedde fordi det var politikere og administrative ledere med visjoner og vilje til å tenke lengre enn til neste valg. De møtte mye motstand med velbegrunnede krav om midler til den vanlige driften, men de bygde som i trass, og nå innser alle at dette var en riktig satsning

Noe lignede, om enn i mindre målestokk, kunne ha skjedd i kommunestyret i Østre Toten da Helga Feste Hunter fra Venstre foreslo å opprette en prosjektstilling for en bolyst-agent som skulle sette bolyst-prosjektet ut i live. Dette har i seg nye idéer om boformer og arealutnyttelse som få andre kommuner har maken til, og som kan virke forlokkende på mennesker som leter etter et attraktivt sted å slå seg ned.

Vel. — Det positive var at 11 representanter våget å støtte idéen. De så at sammen med omdømmeprosjektet kan dette få en positiv effekt. For å lykkes i omdømmebygging må en ha noe særegent å framheve. Det er ikke nok med "det gode liv på landet", for det kan de fleste norske kommuner skilte med.

Oppslutningen Venstre fikk om forslaget, var oppmuntrende, og vi kan forsikre kommunestyret om at dette skal vi "plage" dere med resten av denne valgperioden og langt inn i neste.

Hans Otto Glomseth , styret Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**