Ansvarlige Arbeiderpartiet?

I en kommentar i Tønsbergs Blad 21.12 kan vi alle lese at Arbeiderpartiet (AP) er partiet som står for økonomisk ansvarlighet i fylkespolitikken. Og det er tydeligvis ansvarlighet med stor A.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

For hva kan vi ikke lese?

Gruppelederen i AP kan i sin kommentar foretelle at Vestfold som landets første fylkeskommune kan havne i ROBEK-registeret på grunn av sin økonomi. Her mener tydeligvis AP at løsningen for å unngå dette er økte driftskostnader og mer lånegjeld. Hvordan man havner i ROBEK trodde vi kanskje den tidligere varaordføreren i Horten visste alt om?

Videre kan man fra APs såkalte ansvarlige budsjett lese at man ønsker en oppstart av Horten videregående skole i 2015 uten at det er satt av en eneste krone i budsjett og økonomiplan. I Gjengangeren kunne vi 8. november lese en forside hvor APs gruppeleder vil utsette byggingen i 20 år og var tindrende klar: "Vi kan ikke bygge skole i Horten for penger vi ikke har. Så enkelt er det." Men nå er tydeligvis økonomien på skinner igjen?

AP påberoper seg også ansvarlighet når de nå går inn for en nedleggelse av både Teater Ibsen og Vestfoldfestspillene uten noen form for avklaringer med øvrige eiere. At Vestfold AP gikk til valg i denne fireårs perioden på å støtte opp om Vestfoldfestspillene og Teater Ibsen, betyr kanskje ikke så mye, bare man påberoper seg å være ansvarlig og forutsigbar ..

Høyre, Fremskrittpartiet og Venstre legger i budsjettvedtaket derimot opp til en ytterligere styrking av bufferfondet for å møte de store finanskostnadene som de store skoleinvesteringene medfører. Det kaller vi ansvarlighet!

Tønsberg, 22. desember 2010
Kåre Pettersen, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**