Marthe Frette topper i Målselv

Ei kvinne etterfølger veteranen Vidkunn Haugli som toppkandidat for Målselv Venstre. Marthe Frette er det nye navnet, men hun har allerede latt seg både se og høre i bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Marthe Frette er utdannet designer, men har for tida jobb som rådgiver/bibliotekar ved Høgtun vgs. Hun har fire barn og er opptatt av skole- og oppvekstpolitikken i kommunen. Som FAU-leder på Olsborg har hun skrevet flere inserater, og mange hørte henne som 17. mai-taler i år.

Les mer på sidene til Målselv Venstre, der nominasjonsnemnda har presentert 12 av 31 navn før jul.

Helsideoppslag i Nye-Troms i dag, her er nettutgaven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**