Bevar Arneberg

Arneberg – den gamle barnehagen, doktorgården og helsestasjonen, i Rissa sentrum bør bevares, skriver Anne Jorid Gullbrekken i et leserinnlegg i Fosna-Folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne Jorid Gullbrekken

Arneberg har en unik beliggenhet i hjertet av Rissa sentrum med flott utsyn mot Botn. Det er et særpreget bygg som det knyttes mye historie til, Arneberg forteller om utviklingen av sentrum og kommunen.
Løvetanna landskapsarkitekter utarbeidde sentrumsplanen som ble vedatt av kommunestyret tidligere i år. De påpekte også Arnebergs særpreg og historie, og mente bygget måtte bevares.
Arneberg er starten på gamle Strømmen, et unikt område med gammel trehusbebyggelse som må bevares. Gamle Strømmen kan berike Rissa sentrum hvis vi legger til rette for god adkomst, og knytter det til sentrum på en god måte.
Nå har dessverre et flertall i kommunestyret vedtatt å legge ut Arneberg for salg så raskt som mulig (etter forslag fra SP).
La oss håpe at det ikke tillates riving av bygget for de som kjøper eiendommen.
Det er oppretta ei facebookgruppe “Gamle Strømmens venner”, der de som ønsker å bevare Arneberg kan bli medlemmer. Meld deg på i dag!

Anne Jorid Gullbrekken
Rissa Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**