Venstre’s International Committee 2010-2012

Venstre’s international committee (internasjonalt utvalg) is appointed by Venstre’s board.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Chair
Ingeborg Kjos
Tel.: +47 922 70 153 m
E-mail: [email protected]

Members:
Øyvind Eggen
Harald Hove
Joachim Nahem
Naomi Røkkum
Rebekka Borsch
Sunniva Skjeggestad (appointed by The Young Liberals)
Marit Brochmann (appointed by The Liberal Women’s Movement)

International secretary:
Thomas Havro Hansen
Tel.: +47 907 57 471 m
E-mail: [email protected]

Mandate:
Mandate for the international committee as defined by Venstre’s board:

a. The international committee should contribute to Venstre’s profile concerning foreign policy through motions for political resolutions, internal education, and open meetings.

b. The international committee is responsible for initiating new democracy projects and should supply the board with suggested candidates for chairing such projects.

c. Any measures or meetings requring costs must be approved by the secretary general.

(Mandate in Norwegian:
a. IU skal bidra til at Venstre markerar seg på utanrikspolitiske spørsmål gjennom forslag til politiske fråsegner, skuleringstiltak og opne møter.

b. IU har ansvar for å ta initiativ ovanfor sentralstyret til å setja i gang nye demokratiseringsprosjekt og gje sentralstyret tips om aktuelle leiarkandidatar for slike prosjekt.

c. Tiltak/møter som medfører kostnader, skal avklarast og godkjennast av generalsekretæren.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**