Møteplan 2011

Her kan du finne datoene til våre møter i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


13. januar:
Årsmøte

10. februar:
Valgkomitémøte

17. februar:
Styre- og Gruppemøte

17. mars:
Valgkomitémøte

24. mars:
Styre- og Gruppemøte

26. april:
Valgkomitémøte

28. april:
Styre- og Gruppemøte

26. mai:
Valgkomitémøte

1. juni:
Styre- og Gruppemøte

19. juni:
Sommeravslutning

Innkalling til samtlige møter blir lagt ut på nettsiden og sendt til medlemmene foran hvert møte med informasjon om møtested, tidspunkt og saker.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**