Datatrøbbel i NAV truer velferdsstaten

Regjeringen sparer nesten 3 milliarder kroner på at sykefraværet er lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Pengene bør gå til NAV, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

– De omfattende dataproblemene i NAV undergraver folks tillit til velferdssystemet og offentlig sektor. Nav trenger et skikkelig teknologiløft. Det vil gi bedre kvalitet på saksbehandlingen og en mer effektiv organisasjon, sier Skei Grande til NRK.

Flere medieoppslag den siste tiden viser at utdaterte og dårlige datasystem er en av hovedårsakene til de mange problemene i Nav.

– Nav fikk ikke tilstrekkelig med penger til å gjennomføre den enorme omorganiseringen det tross alt er snakk om. Datasystemet er et av de aller største problemene. Det finnes tre forskjellige plattformer og mange ulike systemer innenfor disse igjen, sier Skei Grande

Innsparte sykepenger
Tall fra Arbeidsdepartementet anslår en nedgang i sykefraværet på 8 prosent fra 2009 til 2010. Det gir om lag 3 milliarder kroner i besparelser.

– Disse pengene kan ikke gå til drift, men de kan puttes inn i investeringer for framtiden. Ved å slutte å bruke datasystemer fra 1980-tallet, vil de Nav-ansatte spare en masse tid og ressurser, sier Skei Grande. Hun mener Nav for lengst ville ha gått til banken og bedt om lån til nye IKT-systemer, dersom etaten var en privat bedrift.

– I dagens situasjon må lokale Nav-kontor kutte i antallet stillinger fordi de bruker så mye penger på å få datasystemene til å fungere. Det er sløsing av ressurser, sier hun og viser til at problemene i Nav har skapt friksjon mellom flere kommuner og staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**