Vil stimulere lærere til å jobbe lengre

Ved siden av frafall er den kommende lærermangelen blant de største utfordringene norsk skole står overfor i tiden som kommer. SSB har varslet ca. 18 000 lærere i underdekning innen 2020. – Det er avgjørende at vi tar bedre vare på lærerne som allerede er i skolen, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På årets første møtedag i Stortinget benyttet Skei Grande anledningen til å fremme et representantforslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen.

– Det er et desperat behov for å få flere lærere til norsk skole. Da skulle man forvente at Regjeringen anstrengte seg for å ta vare på de mest erfarne lærerne. Men hittil har ikke kunnskapsministeren kommet med noen initiativ for å styrke seniorpolitikken, sier Venstre-lederen til Aftenposten.

– Statsministeren prater om nødvendigheten av at folk står i jobb, men ingen gjør noe for å få våre mest kvalifiserte lærere til å fortsette å arbeide etter at de er fylt 62 år, sier Skei Grande.

Seniortiltak

 - Læreren er den viktigste innsatsfaktor i norsk skole, mener Trine Skei Grande.

– Læreren er den viktigste innsatsfaktor i norsk skole, mener Trine Skei Grande.
Foto: Caroline Roka / Tank Design

Venstre foreslår at Stortinget skal be Regjeringen om å komme med forslag til seniortiltak i skolesektoren, og at det etableres en ordning med økonomisk tilskudd for å få flere lærere til å arbeide til de er 67 år eller lenger.

– Venstre mener seniortiltakene må innebære muligheter for redusert arbeidstid uten at eldre lærere blir straffet økonomisk. Det vil være et håndslag til lærerne som har mest erfaring. Men mange opplever at kommunene ikke legger til rette for å beholde eldre lærere, sier Skei Grande, og viser til en undersøkelse fra Utdanningsforbundet høsten 2010 som fortalte at halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjon.

Støtte fra Utdanningsforbundet

Leder av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, slutter opp om Venstres krav.

– Det viktigste for lærerne er at de får tid til å gjøre sine kjerneoppgaver, nemlig å undervise og drive for- og etterarbeid. Lærere over 55 år har én time nedsatt undervisningsplikt, men mange opplever at de blir satt til forefallende arbeid og velger undervisning i stedet, sier Bjerkestrand til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**