Årsmøte i Rissa Venstre

Rissa Venstre kaller inn til årsmøte 24.1,kl.19.30 på Heggli Urtehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Alle medlemmer er velkomne til årsmøte, og til å komme med innspill, kommentarer.
Vi vil også svært gjerne at du blir med i diskusjonen om hvilken vei Rissa Venstre skal velge fram mot valget, og hvilke saker vi skal fremme.

Saker til bahandling:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Valg
4. Velge rep til Fylkesårsmøte
5. Ev innkomne saker

Innkomne saker må sendes til Siri Evjen på mail innen 10.1.
Påmelding innen 20.1 til Siri
Mail adresse [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**