Årsmøtet valgte Monica Hofer Hagen til ny lokallagsleder

Mandag 17.januar var det årsmøte i Tjøme Venstre og blant årsmøtesakene var valg av nytt styre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Monica Hofer Augheim

Monica Hofer Augheim
Foto: Venstre

Styret setter allerede neste uke i gang med å jobbe frem et godt program til kommunevalget 2011.

Det nye styret består av to gamle “travere”, og tre nye medlemmer som har mye energi, og gleder seg til å jobbe til det beste for lokalsamfunnet.

Leder
Monica Hofer Hagen
Jørestrandveien 23, 3148 Hvasser
Tlf. 976 23777, e-post: [email protected]

Nestleder
Anne Brit Grostølen Kjelsrud
Putten, 3148 Hvasser
e-post: [email protected]

Kasserer
Gunnar Lehne
Gamleveien 10, 3145 Tjøme
Tlf. 986 90 103, e-post: [email protected]

Styremedlem
Paal Tandberg
Hvasserveien, 3148 Hvasser
E-post: [email protected]

Styremedlem
Anne Ellingsen
Kjynnaveien 4, 3145 Tjøme
Tlf. 932 26 094, e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**