Lønnsom Bussesundmolo

En molo over Bussesund kan gjøres lønnsom, sier 1. kandidat for Vardø Venstre, Terje Soløy. En molo over Bussesund, som havnesjefen i Vardø beskriver, kan bygges som en stor energiprodusent. Ved å bygge inn flere turbiner i moloen, for å utnytte tidevannet i Bussesund, kan vi i tillegg oppnå en stor miljøgevinst sier Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Teknologien er nå kommet så langt, at dette faktisk kan bli en meget lønnsom investering, sier venstremannen i Vardø, som mener at det er tid for å se på alle muligheter for nytenking. Dersom en slik utbygging viser seg både lønnsom, og i tillegg gir en miljøgevinst, kan det bli lettere å få gjennomslag for et slikt prosjekt.
-Det er kanskje på tide å dra kraftprodusenter og teknologiske miljøer inn i prosjektet, for å gi det mer tyngde. I en tid hvor det stadig er fokus på et større energibehov, så vil det være en fallitterklæring og ikke utnytte det potensialet som ligger i Bussesundet, sier Terje Soløy til slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**