Innfør Green Card-ordning i Norge!

Venstres Trond Wathne Tveiten fra Laksevåg vil innføre en grøntkortordning etter modell fra USA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

-Hele Norge har de siste dagene vært rystet av pågripelsen og den planlagte utsendelsen av den papirløse innvandreren Maria Amerlie. En kvinne som kom til Norge som barn, som har blitt integrert inn i det norske samfunnet og som har hele sin identitet knyttet til Norge skal altså uten å få sin sak prøvd i alle innstanser kastes ut av landet. Hadde Fritijof Nansen visst at begynnelsen av Nansenåret skulle markeres med en slik krenkelse av alle hans prinsipper, hadde han rotert i graven, det sier Leder i Laksevåg Venstre og 8 kandidat på Venstres bystyreliste, Trond W. Tveiten.

– Alle taper på utsendelsen av Amerlie, både Amerlie selv, men ikke minst også det norske samfunnet. Det er ressurssløsing uten like å sende en ressursterk samfunnstøtte som Armelie ut av landet. Armelie trenger Norge, men Norge trenger også i høyeste grad Armelie, sier Tveiten.

– Denne saken viser at vi trenger flere innganger til Norge. Flyktninge- og asylinstituttet skal gi mennesker med behov for beskyttelse en trygg havn i Norge. Vi som er født i et land med en overflod av naturressurser og velstand har i solidaritetens navn en plikt til å hjelpe mennesker i nød. For å videreutvikle vår velferdsstat har vi forøvrig behov for å knytte til oss mennesker utenfra på flere områder. Vi har for lite arbeidskraft i Norge og vi trenger mennesker som vil komme til Norge for å bidra med sin kompetanse, eldrebølgen er på vei og alle burde forstå at hvis dette samfunnet skal gå rundt må vi hente inn kompetent arbeidskraft utenfra, sier Tveiten.

Ordning med “grønt kort” i USA
– USA har en ordning med “green card” som gir også mennesker uten behov for beskyttelse en mulighet til å etablere seg i USA og bidra med sin utdannelse og kompetanse. Dette har vært en suksess i USA og gjort landet til et robust samfunn. En slik ordning burde også vært innført i Norge. Arbeidsinnvandringen til Norge må også kunne innbefatte mennesker fra land utenfor EU, dette vil lett kunne løses med en “green card” ordning , sier Tveiten.

– Hadde vi hatt green card med en ærlig dør inn til Norge hadde sluppet denne meningsløse utsendelsen av Maria Armelie og mange andre papirløse innvandrere som innehar et engasjement og kompetanse landet trenger. Hvis vi ikke forstår at vi trenger mennesker som vil slå seg ned i Norge og dele sin kunnskap og arbeidskraft med oss, så er vi i ferd med å kjøre landet i grøften, sier Tveiten.

Innlegget ble publisert i DagenMagazinet 18. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**