Vindpark i Eidsberg?

Årsmøteuttalelse; Det skal nå utredes om Eidsberg har nok vind for vindkraftutbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Eidsberg Venstre kommer til å følge prosjektet med prøvemålinger av vindforhold for vindkraftutbygging i Eidsberg svært nøye. Venstre er et miljøparti som ønsker en større satsning på miljøvennlige alternativer i kraftutbyggingen. I tillegg vil en slik kraftutbygging kunne påvirke kommuneøkonomien i positiv retning her lokalt hos oss. Kanskje sitter vi på en stor kraftressurs som kan komme også oss her i Eidsberg til gode, dette vil prøvemålinger gi et bedre svar på.
Siden høsten 2010 har vi i Eidsberg Venstre prøvd å sette oss bedre inn i dette spørsmålet, og vi jobber fortsatt med saken. Det viktigste spørsmålet som aller først må besvares er om det rett og slett er nok vind i Eidsberg til at det er en økonomisk gevinst ved å bygge ut en vindpark.
Årsmiddelvinden i Monaområdet er rett i underkant av hva som er nok, men målingene NVE har i sine vindkart gir ikke svar på lokale variasjoner under 1 km X 1 km. Slettene utover i Trømborg og hele Trømborgfjellaområdet har et hakk bedre vindforhold, men der har man til gjengjeld et urørt naturområde som bør vernes for fremtidens generasjoner.
Utbyggingen av E18 gjennom Monaområdet kan vise seg å bli avgjørende. Her ligger all infrastruktur allerede til rette med kabelgrøfter, tilkomstveier, støyskjerming, osv. Man berører heller ikke urørt natur, og det er svært viktig. For den del hadde det vært gunstig med et varemerke for regionen der også, og større varemerker enn vindmøller får man neppe tak på. Som til og med produserer kroner i kommunekassa. Likevel skal man være klar over at det her ikke er snakk om en eller to vindmøller i fremtiden — men kanskje 30 — 50 stk. Landskapet vårt vil preges, og det kan man mene er positivt eller negativt.
Østfold er Norges Danmark, flatt som en pannekake, med et avslappet folkeferd. Mange vil tenke at kysten er beste sted for vindkraftutbygging, men pga ising, stormstans og vedlikehold/tilgjengelighet kommer faktisk Eidsberg mye bedre ut i totalregnskapet enn kyst-Østfold gjør. Dessuten vet vel alle hva som vil skje om man prøver å bygge vindmøller i hytteområdene langs Østfoldkysten — da blir det harabal. Dessuten er Indre Østfold allerede godt utbygd mht kraftlinjer og vi kan lett koble strømproduksjon i Eidsberg til linjene ut fra kraftverkene i Askim.
Til slutt vil det være økonomien som avgjør. Et nytt svensk-norsk sertifikatmarked for kraftutbygging, strømpriser, befolkningsvekst og etterspørsel vil avgjøre — om det nå viser seg at vi har nok vind her i Eidsberg. Vi hilser derfor prøvemålingene velkommen og ser frem mot debatten som vil følge et evt klarsignal om økonomisk holdbarhet i prosjektet.

Eidsberg Venstre
Ved Årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**