Styret i Eidsberg Venstre 2011

Årsmøtet er avholdt og nytt styre er valgt. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt i sin helhet. Ny leder er Ingunn Herstad Hensel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leder; Ingunn Herstad Hensel
Nestleder; Håvard Baggetorp
Sekretær; Maren Hersleth Holsen
Kasserer; Britt Fladmark Holta
Styremedlem; Rita Sletner
1. Vara; Jonny Løken
2. Vara; Arnhild Sand
Revisor; Tommy Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**