Uttalelse: Veien videre for Sør-Sudan

Søndag 9. januar startet den ukelange folkeavstemningen i Sør-Sudan om områdets fremtidige status. Uansett utfall må resultatet respekteres av partene, landene i regionen og det internasjonale samfunn, såfremt det er folkets vilje gjennom et fritt valg, mener Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forhandlingene må uansett fortsette etter valget, slik at man kan finne felles løsninger på utfordringene i regionen. Venstre tror Sør-Sudans fremtid ligger i et integrert afrikansk samarbeid.

Sudan har høy utenlandsgjeld. Det finnes ingen klart etablerte prinsipper for hvordan gjeld fordeles når et land deles. Det er også tvil om Nord- og Sør-Sudan kvalifiserer til ulike typer gjeldsslette, fordi dette er avhengig av ulike tekniske beregninger. Det er viktig at slike spørsmål avklares raskt og på måter som begge parter opplever som rettferdig.

I forlengelsen av slike forhandlinger bør man også ha et konstant fokus på demokrati, menneskerettigheter og oppbygging av stabile stater i begge områder. Venstre mener at Sudan bare kan utvikle seg gjennom tett regionalt samarbeid i Afrika og demokratisk styre. Norge, som har spilt en viktig rolle i fredsforhandlingene, må være til stede og oppmuntre partene til å finne felles løsninger på sine utfordringer.

Sør-Sudan trenger mye bistand til oppbyggingen av et godt statsapparat og dekning av grunnleggende tjenester. Med mange, dårlig koordinerte giverland er det imidlertid risiko for at bistanden blir dårlig utnyttet, nasjonale myndigheter mister styringen og ansvaret pulveriseres. Det er derfor viktig at Paris-agendaen for bistandsharmonisering, koordinering og nasjonalt eierskap følges i etterkant av folkeavstemningen.

Venstres logo

Foto: Venstre

Derfor vil Venstre:
respektere ethvert utfall av folkeavstemningen i Sør-Sudan
gå inn for at Norge anerkjenner Sør-Sudan ved en eventuell deling
arbeide for at Den afrikanske union (AU) åpner for medlemskap for Sør-Sudan, og at AU gis et hovedansvar for å støtte Nord- og Sør-Sudan etter en evt. sør-sudanesisk selvstendighetserklæring
bidra med bistand til utvikling i begge stater, men særlig i Sør-Sudan
at Norge arbeider for at giverland følger prinsippene i Paris-agendaen om harmonisering, koordinering og nasjonalt eierskap i det kommende oppbyggingsarbeidet
at Norge bidrar til at det etableres en rettferdig mekanisme for fordeling av Sudans gjeld mellom de to statene, og størst mulig gjeldsslette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**