SV og SP åpner opp for olje

-Gjennom språktaktikkeri velger SV å berge regjeringen i stedet for miljøet. Så kan AP bore en stadig større åpning for olje- og gassproduksjon i landets viktigste matfat, skriver fylkesleder Roar Sollied i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


SV og SP åpner opp for olje
Av Roar Sollied

De to partiene i regjeringen som liker å fremstå som mer miljøvennlig enn storebror i koalisjonen, har nå bevist at de ikke "står han a." De åpner for en konsekvensutredning av olje- og gassproduksjon i området Lofoten, Vesterålen og Senja. Man ønsker bare mer kunnskap, heter det. Til hva ? Alle vet at det dreier seg om konsekvenser av oljevirksomhet.

Forlater miljøstandpunktet

SV lurer bare seg selv og egne velgere når de later at det dreier seg om noe annet enn olje og gass. Gjennom språktaktikkeri velger de å berge regjeringen i stedet for miljøet. Så kan AP bore en stadig større åpning for olje- og gassproduksjon i landets viktigste matfat.
Nå opplever vi samtidig at Troms Senterparti går i spiss for å endre partiets sentrale standpunkt. Det er skuffende i forhold til hva de leverte under valgkampen.

Vend fokus
Venstre er i mot olje- og gassutvinning vest for Troms og nordre Nordland. For Venstre er den ønskede konsekvensutredningen derfor unødvendig. Ønsket om kortvarige arbeidsplasser og forbigående velstand overskygger det grunnliggende spørsmålet om miljø og bærekraft. Venstre er åpen for olje- og gassvirksomhet i nord og mener at den politiske utviklingen i nord i stedet fordrer fokus på mulighetene og utfordringene i Barentshavet øst, der russerne uansett vil starte virksomhet i vårt felles hav, og der det vil være svært gunstig å samarbeide fra starten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**