Sprøyterom er en av løsningene

Marita Moltu er ikke videre begeistret for mitt innlegg om sprøyterom og enda mindre for at jeg stiller spørsmål ved motstanderne sine argumenter. Jeg kan tildels være enig at Oslomodellen ikke har vært optimal, men det er på grunn av at tiltaket, i likhet med de fleste rustiltak, har fått en dårlig oppfølging. Hadde Moltu tatt turen til Sveits, Tyskland eller Portugal hadde hun virkelig fått sett gode resultater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

Marita Moltu burde også tatt turen ut blant oss som jobber i denne byen til vanlig. I min jobb finner jeg stadig vekk rusmisbrukere liggende på toaletter, og sprøyter strødd overalt. Sistnevnte er en stor fare både for oss som jobber, i tillegg til for voksne og barn som ferdes i det offentlige rom. Man kan snart ikke holde åpent et offentlig toalett i denne byen uten at det er strengt vakthold til stede. Hva vil Moltu gjøre med dette? Bruke politiet mot dem? Tvangsbehandle dem? Dette ønsker både jeg og veldig mange andre å få et svar på, Moltu. Du kan satse på avrusningsplasser og ettervern så mye du vil, men dette problemet vil fortsatt være der. Hvis du ønsker at det skal forsvinne, så finnes det i dag noen løsninger som ingen verken ønsker eller tør å gjennomføre. Nemlig å arrestere enhver person som er sprøytenarkoman og arrestere alle man har mistanke om er det. Når man ikke vil eller ønsker dette kan man ikke lukke øynene for det problemet sprøytenarkomane i dag fører med seg.

Dagens politikk er naiv

Skal man ta tak i rusproblemet i dette samfunnet, må man først og fremst gå vekk fra den naive linjen man har ført i dette samfunnet i årevis, der man tror at løsningen står mellom fullstendig rus-frihet eller total undergang. En del mennesker vil man ikke få vekk fra narkotika i første omgang, men det betyr ikke at de har et mindre krav på et menneskeverd. Sprøyterom er et av tilbudene, men man må også satse på ulike løsninger for andre type grupper. Det ene utelukker ikke det andre, men å tro at en løsning skal funke for alle er mildt sagt meget naivt.

Selv om Moltu skulle tro det så er ikke rusmisbrukere en ensartet gruppe hvor alle fungerer på samme måte. Dette er noe både hun og Krf bør ta opp i seg når man ser på dagens rus politikk.

Det er stadig vekk utrykninger i denne byen på grunn av overdoser. I flere av tilfellene kommer hjelpen for sent. Skal man holde den moralske fanen så høyt selv om det innebærer tap av menneskeliv? Er det ikke bedre at disse menneskene kan komme i kontakt med et hjelpeapparat som ikke fordømmer dem, men kan gi dem den hjelpen det trenger. Kanskje dette er det første steget for en del av disse menneskene, og skulle de ikke bli helt rusfrie i første omgang så letter det både dem og samfunnet for veldig mange byrder.

En annen politikk er mulig
I motsetning til hvordan Moltu og Krf ser verden, så er det ikke slik at hvis man sier ja til sprøyterom sier man at det er greit at man bruker narkotika. Dette er et felt man har feilet på grovt i årevis og da må vi tørre å se på andre type løsninger. Resultatene rundt omkring i Europa viser at en annen politikk er mulig, men Moltu og Krf fortsatt tviholder på en narkotikapolitikk som har spilt fallitt i årevis. Uansett hvilke regjeringer eller byråd vi har hatt, så har ingenting av narkotikapolitikken fungert. Det er på tide med en ny politikk på dette feltet, og det innebærer at man må sette borgeren og ikke sine egne fordommer i sentrum.

Trond Wathne Tveiten
8 Plass på Venstres Liste i Bergen 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**