Vil omorganisere landsdelssamarbeidet

Styret i Troms Venstre ønsker en avvikling av dagens landsdelsutvalg for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. -Samarbeid er på sin plass, men vi bør ikke ha noe som ligner et fjerde forvaltningsnivå, sier Roar Sollied og foreslår i stedet en årlig felles fylkestingssamling i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkestingene i nord skal fram til juni drøfte seg fram til en felles plattform for framtidig samarbeid i landsdelen. LU har selv laget ett forslag, og Fylkesrådet i Troms legger nå fram et alternativt forslag, der LU er krympet, der Nord-Trøndelag er ute, og der man ønsker et felles lobbykontor med tre personer i Oslo. Troms Venstre vil avvikle LU og se på andre samarbeidsformer.

Roar Sollied side

Foto: Øystein Nilsen

-Vi har linjer både gjennom partiene og landsdelens stortingsvalgte og gjennom KS, så et Oslo-kontor bør være temmelig unødvendig, sier fylkestingsrepresentant Roar Sollied, som har møtt som vara til LU for opposisjonen i Troms. Han mener at det nok kan virke demokratisk at opposisjonen er med i LU, men det signaliserer straks at man opererer med et eget beslutningsorgan. -Det i seg selv avstedkommer en rekke spørsmål om representasjon og myndighet. I tillegg er det slik at noen partier er i posisjon i det ene fylket og i opposisjon i det andre, hvis man kan snakke om opposisjon der det ikke er parlamentarisme, sier Sollied.

-De politiske skillelinjene er vel så mye ideologiske som geografiske, sier Roar Sollied, som likevel vil framsnakke et godt smarbeid i landsdelen både internt og i forhold til sentrale myndigheter..

Heller landsdelskongress
Troms Venstre ser at en del saker uansett må avklares mellom de nordlige fylkene, men det må ledelsen ta seg av i forhold til det mandat de har fra eget fylkesting. Troms Venstre foreslår en årlig landsdelskongress for fylkestingene for å drøfte og utveksle synspunkter om felles saker.

Dette forslaget fremmes:

Sak 19/11 Organisering av Landsdelssamarbeidet

1) Troms fylkesting mener at dagens Landsdelsutvalg bør nedlegges.
2) Ledelsen i fylkeskommunene i landsdelen avholder nødvendige møter for å avklare avtaler, felles utfordringer og muligheter.
3) Fylkeskommunene i landsdelen er på omgang vertskap for en årlig nordnorsk fylkestingskongress, som drøfter og utveksler synspunkter på saker som angår landsdelen, internasjonale avtaler og nordområdepolitikk.
4) Eventuelle behov for felles sekretariat tillegges fylkeskommunene etter tur eller fordeles etter emneområde.

Se også TF

Siste: 15. mars ble det som ventet flertall for Fylkesrådets modell for nordnorsk samarbeid som utgangspunkt for drøftingene med de andre fylkeskommunene i nord. Det blir “ratifisering” av det resultatet i juni i hvert av fylkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**