Fallitterklæring fra Fremskrittspartiet

Morten Myksvoll er politisk rådgiver for samferdselsbyråd Øistein Christoffersen. På sin blogg gjør Myksvoll rede for samferdselspolitikken vedtatt av Hordaland Frp på sitt fylkesårsmøte. Denne politikken er intet mindre enn en fallitterklæring fra Fremskrittspartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Myksvoll gir leseren en gjennomgang av de samferdselstiltakene Fremskrittspartiet ønsker å gjennomføre i Bergen. Noen av dem gode, som Venstre også støtter, og noen av dem mindre gode, som Arnatunell og økt trafikkbelastning på sentrum. Det er likevel ikke poenget. Langsiktige tiltak er bra, men løser ikke de umiddelbare helseproblemene for byens innbyggere. Det er også Myksvoll enig i. Om mangelen på akutte tiltak som løser problemene til vinteren som kommer, skriver han nemlig dette: "Vel, hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ikke stoppe byen".

En mer omfattende fallitterklæring fra en politisk rådgiver skal man lete lenge etter. Byrådet — med Frp i spissen — har tydeligvis gitt opp å gi innbyggerne sine noe så grunnleggende som ren luft. Resignasjon hadde nå vært én ting dersom byrådet hadde brukt opp alle mulige virkemidler for å få bukt med giftlokkene over Danmarksplass og andre steder i byen. Men det er ikke tilfellet; ideologiske skylapper gjør at byrådet nekter å prøve ut det eneste tiltaket som vil gi varig og umiddelbar effekt fra dag én — rushtidsdifferensierte bompenger med målsetning om å redusere biltrafikken.

Alf Helge Greaker

Foto: nn

Venstre vil se samferdselspolitikken i sammenheng. I bystyret i Bergen må vi legge til rette for mindre unødvendig bilbruk i byen, samtidig som vi på fylkestinget må ta et skikkelig løft for mer buss og bane. Det er ikke slik at alt byrådet gjør bringer død og fordervelse i byen, men Fremskrittspartiet fungerer som en bremsekloss for de tiltakene som faktisk er nødvendige for å sikre bedre byluft i Bergen. Trafikkproblemene er til stor skade både for folk sin helse, for miljøet og for næringslivet i byen. Da må vi ta av de partipolitiske brillene, og ta i bruk de virkemidlene vi vet fungerer.

Julie Andersland, førstekandidat for Venstre til bystyret
Alf Helge Greaker, andrekandidat for Venstre til fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**