Lofoten/Vesterålen trenger ingen konsekvensutredning

– Legg konsekvensutredningen på hylla. Konsekvensutredninger er et dårlig verktøy for å vurdere sårbarheten og eventuelle interessekonflikter i et havområde, sier Ola Elvestuen. Han mener det er positivt at Arbeiderpartiet etter gårsdagens gruppemøte ser ut til å komme miljøopposisjonen i møte i spørsmålet om oljeaktivitet i de sårbare områdene i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Legg konsekvensutredning på hylla, sier Ola Elvestuen.

– Legg konsekvensutredning på hylla, sier Ola Elvestuen.
Foto: Caroline Roka

Venstre mener det er gjennom bruk av forvaltningsplaner at man foretar en fornuftig avveining mellom petroleumsinteresser og miljø- og fiskeriinteresser.

– Erfaringen på norsk sokkel tilsier at en konsekvensutredning etter petroleumsloven fører til åpning for oljeaktivitet, på tross av at miljøfaglige råd har advart mot åpning. Derfor er Venstre motstander av å sette i gang en åpningsprosess utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Elvestuen.

Les også: Elvstuen: Utredninger overkjører miljøhensyn i Lofoten

 Venstre går mot konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.

Venstre går mot konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.
Foto: Willy Vendeville | Dreamstime.com

Ønsker ikke en “åpningsutredning”
Venstre mener konsekvensutredningen og forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten begge er prosesser som fungerer som et verktøy for å samle inn kunnskap om hvor vidt det er forsvarlig å bore etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Forskjellen er at konsekvensutredningen ender i et vedtak om hvorvidt det er forsvarlig å bore etter olje og gass, mens forvaltningsplanens formål er å sikre at næringsvirksomhet ikke går på bekostning av miljøverdier i havet.

– Venstre går imot enhver form for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og mener et varig vern av områdene mot petroleumsvirksomhet er det eneste som kan sikre kommende generasjoner Lofotens unike natur og fiskeriressurser, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**