Langt mellom ord og handling hos Statsbygg

Fylkesutvalget behandlet 10. mars sak om etablering av nytt kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Vestfold (HiVe). I dag er det totalt 4.400 ansatte og studenter ved skolen på Bakkenteigen. Dessverre ser vi at det er langt mellom ord og vilje til handling hos staten i miljø og klimaspørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vestfold fylke har vært i dialog med bl.a. Statsbygg og HiVe for å få til et spleiselag for en langt bedre kollektivløsning.

Statsbyggs nettside kan vil lese om miljømålene til etaten for 2011-14:"Sentrumsnær lokalisering og nærhet til et godt kollektivsystem, i kombinasjon med virkemidler rettet mot miljøvennlig reiseadferd, kan redusere klimagassutslippet fra transport knyttet til bruken av et bygg med over 60 prosent."

Fylkesrådmannens innstilling i saken var å foreta mindre utbedringer på dagens løsning, nettopp på grunn av liten samarbeidsvilje fra Statsbygg/HiVe om finansiering.

 Kåre Pettersen i fylkestinget

Kåre Pettersen i fylkestinget

Venstres Kåre Pettersen tok ordet i debatten og beklaget sterkt at staten her ikke viser velvilje til å se framtidsrettede gode kollektivtiltak. —Under byggingen av ny fløy ved HiVe i 2008 viste Statsbygg også en utrolig mangel på miljøhensyn, da de foreslo å installere et oljefyrt oppvarmingsanlegg ved skolen, kommenterte han videre.

Den gangen tok Venstres Aina Dahl opp saken i en interpellasjon i fylkestinget og ba fylkesordfører gripe inn i saken. Dette ble svart opp på en svært positiv måte fra fylkesordfører, og Statsbygg investerte heldigvis i en bærekratig oppvarming av bygningene.

Nå står vi igjen overfor Statsbyggs totalt manglende evne og vilje til å se framover. I fylkesutvalget i dag har vi behandlet et planprogram for "Regional plan for styrket kollektivtransport". Det blir derfor provoserende å se holdningen til en statsetat når kollektivtransport er tema.

Fra programmet "Grønn Stat" kan vi lese: "Det er mulig å oppnå resultater gjennom en bevisst tilrettelegging for bruk av miljøvennlige transportalternativer, eller tiltak som reduserer transportbehovet."

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Dette bør bevisstgjøres i nye møter med Statsbygg og HiVe, kommenterte Kåre Pettersen videre

Venstre foreslo derfor på vegne av posisjonen en ny innstilling i saken, som legger opp til at det tas en ny dialog med aktørene for å få på plass et framtidsrettet kollektivknutepunkt ved skolen på Bakkenteigen.

Ved votering ble forslaget fra Venstres Kåre Pettersen enstemmig vedtatt at fylkesutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**