Høyre svikter personvernet

Høyre går inn for å forhandle med Arbeiderpartiet og sier de er for Datalagringsdirektivet. Dermed ligger det an til at direktivet blir vedtatt. Det er trist for personvernet og alle som hadde håpet Høyre ville velge å finne løsninger som ikke medfører at Datalagringsdirektivet blir innført i Norge, skriver Karl M. Buchholdt i et innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre
Selv om Høyre har sagt at de skal forhandle med alle til slutt har de akseptert Datalagringsdirektivets minimumskrav. Venstres motstand mot Datalagringsdirektivet har vært begrunnet i rettsstatlige grunnverdier, borgernes ytringsfrihet og pressens kildevern. En lagring av borgernes elektroniske kommunikasjon bryter med alle disse verdiene.

Ingen av de store bekymringene for næringslivet og personvernet er tatt til følge i Høyres utsagn. Det såkalte næringspartiet Høyre svekker konkurranseevnen i telekombransjen og det såkalte personvernpartiet Høyre ser ikke ut til å bry seg om at norske borgeres trafikkdata skal lagres i Romania. Personvernsforslagene deres kunne de fint foreslått uten å røre Datalagringsdirektivet.

Personvern er en grunnleggende verdi i et liberalt demokrati. Borgerlige idealer om frie, selvstendige individer kan ikke kombineres med et overvåkningssamfunn. Venstre har programfestet å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å få stanset innføringen av Datalagringsdirektivet i Norge. Minimumskravene i Datalagringsdirektivet går for langt til å kunne kompromisse seg til noe akseptabelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**