Temamøte om stedsutvilking mandag 14.03.11. UTSETTES

Vi må beklageligvis utsette temamøtet om stedsutvikling mandag 14.03.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ny informasjon vil legges ut på våre hjemmesider straks ny dato er fastsatt. Vi beklager at vi blir nødt til å utsette det planlagte temamøtet om stedsutvikling mandag 14.03.11. kl 19.00 i kommunestyresalen på Heggin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**