Vi trenger likevel køprising

Venstre ønsker Høyres forslag om differensierte bompenger velkommen, men mener likevel at vi trenger køprising.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

– Det er bra at Høyre innser at vi trenger permanente tiltak mot luftforurensningen i Bergen, vi trenger likevel køprising i tillegg til en slik dieselavgift Høyre lanserer, det sier 1. kandidat på Venstres bystyreliste, Julie Andersland

– Det ser ut til at Høyre nå forstår det som Venstre har arbeidet for i årtier: at forurenser skal betale. Det er viktig å sette en pris på miljøet og den som forurenser skal betale for det , fortsetter Andersland.

Anders Skoglund

Foto: Jostein Pedersen

– Det er positivt at Høyre nå går inn for differensierte bompenger. Høyre vil differensiere dem etter biltype, mens Venstre vil differensiere bompengene etter når på døgnet det er kø og dermed størst utslipp. Men vi er i alle fall enige i at vi skal ha differensierte bompenger – Nok en gang velkommen etter, Høyre, sier 3. kandidat på Venstres bystyreliste, Anders Skoglund.

– Det er imidlertid bekymringsfullt at Høyre fortsatt ikke forstår at det må iverksettes effektive og restriktive tiltak mot biltrafikken dersom vi skal få bedret luftsituasjonen i byen vår. Den dårlige byluften tar i verste fall livet av 85 mennesker årlig og da kan vi ikke komme med tiltak som i følge Høyres Dag Skansen “ikke vil gi store endringer de første årene”. Vi trenger tiltak som er effektive fra første dag, og vi kan ikke gå en ny vinter i møte uten slike tiltak på plass. Venstre ønsker derfor heller en pris på kø og går inn for køprising der prisen for å passere bomringen i rushtiden blir vesentlig høyere enn resten av døgnet. Dette er et tiltak som støttes av Bergen Næringsråd og som vil sikre både bedre byluft, bedre fremkommelighet og mer penger til kollektivtrafikken, fortsetter Skoglund.

– Dette er et steg i riktig rettning for Høyre, men partiet må bli villig til å konsekvent innføre tiltak som beviselig gir effekt mot luftforurensing dersom partiet skal ha full troverdighet på dette området, avslutter Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**