8-13 skoler etablert politikk?

Sollied stilte Fylkesrådet spørsmål om det etablerte samarbeidet med Lenvik og lurte på om dette vil bli løftet til Fylkestinget?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Spmål 14. mars
Fylkesrådet har innledet et samarbeid med Lenvik kommune om en felles 8-13-etablering i Finnfjordbotn (ungdomsskole + vg skole). Hittil har Fylkestinget bare diskutert samlokalisering av skoleslagene på steder der man står i fare for å miste vg tilbud.
Spørsmålet er om Fylkesrådet har gjort noen videre konsekvensanalyse av en 8-13- modell eller ønsker å løfte saken til fylkestinget før man innfører dette som gjeldende politikk i Troms?

Fylkesråd Gudmundsen svarte 15. mars at Lenvik var blitt invitert ifm utbyggigen som skal foregå i Finnfjordbotn. Lenvik har bevilget en halv million til en mulighetsstudie og satt ned et utvalg og gjort noen befaringer. Fylkesråden vil ha saka behandla i junitinget.

Som oppfølgingsspørsmål spurte Sollied om hele fylket vil bli ivaretatt?-Hva med de kommunene som ikke har vg skoler, vil vi få A- og B-ungdomsskoler, spurte han. Gudmundsen forsikret og drøfte alle sider og trekke erfaringer fra lenvik og andre steder i landet.

-Jeg synes det er merkelig at ikke andre blir invitert til lignende samarbeid, sier Sollied i en kommentar. Målselv og Bardu er ikke forespurt selv om Bardufoss Høgtun vg skoler står foran renovering og nybygging. Sollied ser fasilitetsfordeler, men er skeptisk til samlokalisering som forsterker uheldige sosiale strukturer over tid og der tilreisende vg skoler risikerer å slite for å komme inn i etablerte miljøer. -Vi må uansett sikre oss at de fysiske og pedagogiske fordelene tilfaller u-skoleelever i alle kommuner, sier Sollied. -Det krever kreative løsninger og at lærerne og skolene er innstilt på dette, sier han.

Sollied ser at invitten fra Fylkesrådet også er førende for lokaliseringsspørsmålet i Lenvik, men mener at Lenvik kommune må sortere det. -Det er tross alt viktig at fylkekommunen orienterer om de utbygninger som skjer i en kommune med “vertskommunen,” avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**