Bergen Venstre søker valgkampsekretær i 50 % stilling

for perioden 1. mai t.o.m. valgdatoen 12. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Arbeidsoppgaver vil omfatte valgkamparbeid i bred forstand, både politisk og organisatorisk.

Oppgaver innenfor det politiske arbeid vil blant annet inkludere medieoversikt, mediekontakt og utarbeidelse av pressemeldinger og leserinnlegg for Venstres bystyrekandidater. I tillegg er det forventet at sekretæren fungerer som rådgiver for kandidatene i utarbeidelsen av politiske utspill.

I en valgkamp er det en rekke organisatoriske arbeidsoppgaver. Søkeren må beregne å ta på seg mye av dette ansvaret. Eksempler på organisatoriske arbeidsoppgaver er koordinering av standaktivitet og husbesøk, arbeid med sosiale medier og nettsider, utarbeidelse av løpesedler og materiell. I tillegg må søkeren forvente å ha et koordineringsansvar for toppkandidatenes politiske aktiviteter i valgkampen.

Søkeren bør ha erfaring med valgkamp, kunne arbeide selvstendig og være initiativrik. God skriftlig fremstillingsevne vektlegges. Søkeren må også dele Venstre sitt politiske grunnsyn og skaffe seg inngående kjennskap til Bergen Venstres valgprogram. Det er en fordel med bred erfaring fra partiet. Man må regne med arbeid på ettermiddag og kveld.

Arbeidssted vil være Venstrekontoret på St. Jacobsplass.

Spørsmål om stillingen kan rettes til valgkampleder i Bergen Erlend Horn på tlf 986 19 431 eller leder av Bergen Venstre Grete Line Simonsen på tlf 993 64 682

Søknad og CV kan sendes til Bergen Venstre, St. Jacobsplass 9, 5008 Bergen eller på epost til [email protected]

Søknadsfrist:
31. mars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**