Utfordret kunnskapsministeren om mastergrad for lærere

I dagens spørretime på Stortinget utfordret Venstres Trine Skei Grande og Borghild Tenden kunnskapsministeren om behovet for å få på plass en femårig mastergradsutdanning for alle lærere til grunnskolen. – Det er et åpenbart behov for statusheving for læreryrket, og Venstre mener det er på høy tid å innføre en femårig lærerutdanning, sier Venstre-leder Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ukjent

Skei Grande viste til en fersk medlemsundersøkelse fra Utdanningsforbundet som forteller at bare 15 pst. av lærerne vil stå i jobb frem til pensjonsalder. Parallelt med dette har SSB anslått en underdekning av lærere på ca. 18 000 innen 2020.

Alarmerende tall
– Dette er alarmerende tall, og krever at vi snur hver stein for å sikre at læreryrkets status heves og at flere både velger å bli lærer og bli værende i yrket. En femårig lærerutdanning vil være et viktig bidrag for å rekruttere flere lærere til skolen og sikre at flere fortsetter i læreryrket, understreker Skei Grande.

I sitt innlegg viste Skei Grande også til at en rekke lærerutdanningsinstitusjoner er klare med femårige utdanningstilbud, og at OECD nylig har anbefalt Norge at det må stilles strengere krav til lærerjobben, samt at utdanningen må være på masternivå.

Behov for avklaring
Tirsdag denne uken la også følgegruppen for den nye grunnskolelærerutdanningen frem sin rapport. Rapporten slår tydelig fast at en "vurdering og rask avklaring på spørsmålet om femårig lærarutdanning og eventuell modell for denne, er nødvendig".

Kunnskapsministeren ville imidlertid ikke komme med noen nye signaler til Stortinget om en utvidelse av lærerutdanningen, og viste til at Kunnskapsdepartementet har "hendene fulle" med dagens lærerutdanning.

For defensivt

– Jeg mener dette er svært defensivt av regjeringen. I det minste burde vi få fortgang i utredningen om en overgang til femårig mastegradsutdanning. Denne utredningen ble varslet allerede i stortingsmeldingen om den nye lærerutdanning som kom i 2008, men i følge statsråd Tora Aasland så har departementet enda ikke kommet i gang med denne. Det bør de snarest gjøre, mener Skei Grande.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Må stå lengre i lærerjobben
Borghild Tenden utfordret på sin side kunnskapsministeren om hva som skulle til for at lærere skal stå lengre i yrket.

– Lærerne oppgir en rekke tiltak som kan være med på å bidra at de står lengre i arbeid — for eksempel mer tid til å være lærer. Selv om vi politikere ikke skal blande oss inn i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, så er det grunn til å merke seg at lærerne også rapporterer at høyere lønn er avgjørende, påpeker Tenden.

– Venstre har tidligere foreslått særskilte seniortiltak for å bevare verdifull kompetanse i skolen , og jeg mener at man også bør se på muligheten for å utvide karriereveiene i skolen. Mer kompetanse, for eksempel gjennom en femårig mastergradsutdanning, vil sannsynligvis også medføre høyere lønn gitt det kompetansebaserte lønnssystemet vi har i skolen, avslutter Tenden.

Les referat fra spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**