Styrt avvikling av pelsdyrbransjen

Landbruksminister Brekk presenterte i dag en ny forskrift for pelsdyravl i Norge. Venstre mener de nye reglene er av kosmetisk art som ikke vil endre dyrevelferden til det nivå den bør være på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre mener bransjen har forspillt sine sjanser og står fast på at styrt avvikling av bransjen med omstillingsstøtte er veien å gå.

Ola Elvestuen

Foto: Jan Kløvstad

– Pelsdyrbransjen har forspilt sine sjanser og brutt avtalen som landbruksminister Lars Sponheim og et samlet storting inngikk med bransjen i 2003 om at det skulle oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode. De siste tre årene har det vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrett gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet både fra Mattilsynet og dyrevernere.Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Nationen.

Avvikles
I St.meld. nr. 12 for 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd fastslås det: “Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet.”

– Ingen politiske partier reserverte seg mot dette, heller ikke Senterpartiet, sier Elvestuen
.
Venstre ser ikke at det går an å kombinere dyrevelferd og lønnsomhet i pelsdyrnæringen, og mener at det mest redelige er å gi næringen beskjed om at de nå står foran en styrt avvikling.

– Venstre setter dyrenes velferd i første rekke. Erfaringer fra andre land tilsier at det ikke er mulig å ha en lønnsom næring hvis man setter dyrenes behov først gjennom slike krav. Venstre vil derfor ha en omstillingsstøtte til pelsdyroppdrettere og styrt avvikling av bransjen, sier Ola Elvestuen

Les også:

Dyrenes behov må gå foran pelsdyrnæringens behov

Innkaller landbruksministeren til Stortinget om pelsdyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**