Tenkt problemstilling: Svelvik får i 2012 20 mill fra en rik onkel

Ja det var oppgaven Svelviksposten ønsket svar på fra alle de politiske partiene i kommunen. Leder Sonja Eidesmo innkalte til et kjapt telefonmøte med de øvrige medlemmene i lokallaget og svarte med at ca halvparten av beløpet settes til et bufferfond. Videre en satsing på kompetanseår for lærerne samt et forskudd til planlegging av ny Svelvikvei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sonja Eidesmo

Sonja Eidesmo
Foto: Kåre Pettersen

Hele svaret som ble sendt Svelviksposten, kan du lese nedenfor eller i torsdagens papirutgave av avisa.

Vi i Venstre ville ha satt av en stor del, ca 4-5 mill til forskuttering av planlegging/regulering av ny Svelvikvei. Dette måtte da ha skjedd i samarbeid/forståelse med hhv Vestfold og Buskerud fylkeskommune. Dette ville blitt forskudd for en nye vei,og ansett som et lån til vegbygger (fylkeskommunen).

Ved å gjort dette ville Svelvik virkelig vist vilje til å fått til en ny veiløsning.

2-3 mill ville vi brukt på kommunedelplan for nordre deler av Svelvik kommune. Her finnes det arealer og grunneiere som er villige til å tilrettelegge for utbygging. Og utbygging = vekst som igjen = positivt for kommunen.

Halvparten, ca 10 mill ville vi satt i et bufferfond for å takle eventuelle negative svingninger i kommuneøkonomien, slik at Svelvik ikke ville trengt å foretatt seg nye og uplanlagte kutt i tjenestetilbudet.

Og et viktig tiltak Venstre mener det ville vært verdt å brukt en del av disse pengene på er å startet opp et kompetanseprogram for lærere slik at disse ville fått mulighet til etterutdanning.

Normalt er fordelingen av dette et spleiselag med 40% på kommune, 40% på stat og 20% på den enkelte lærer. Men dette blir ofte ikke brukt fordi kommunene ikke stiller opp med sin del. Men den viktigste enkeltfaktoren for å hevet kvaliteten i skolen er å gjøre læreren bedre!

Så ved å støttet opp om et kompetanseår for lærerne ville skolen fått bedre kvalitet og innhold, og elevene ville fått enda bedre, engasjerte og trygge faglige lærere. Og dette ville igjen gitt bedre læring og mindre frafall på sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**