Et hånlig svik mot de svakeste i samfunnet

Fjerningen av “80%-regelen” er et hån mot de svakeste i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Kari Østervold Toft

– Det er rett og slett hånlig og uansvarlig av Frps gruppeleder å forsvare fjerningen av 80%-regelen med at de denne ordningen innbefattet “får tilpasse seg situasjonen” og “heller få sosialhjelp i kortere perioder” Da 80%-regelen ble fjernet av bystyret mot blant annet Venstres stemmer advarte vi mot at dette bare ville føre til økte sosialhjelpsutbetalinger. Nå er det akkurat det som skjer. Byrådspartienes holdning til denne saken er både hånlig og økonomisk uansvarlig, sier bystyrerepresentant for Venstre, Idun K. Bortne.

– 80%- regelen innbefattet få bergensere, men var veldig viktig for dem den gjaldt og den førte til forutsigbarhet og god kontroll over ytelsene til en gruppe uføretrygdede som ofte har store utgifter til medisiner ol. Når disse ytelsene i realiteten overføres til sosialhjelpsbudsjettet bortfaller kontrollen og forutsigbarheten og ironisk nok kan det føre til at sosialbudsjettet øker og ikke minker, fortsetter Bortne.

– Det er opprørende å lese om Sissel Monsen som må flytte fra Bergen fordi hun rett og slett ikke har råd til å bo her med sin sønn etter at hun mistet ytelsene fra 80%-regelen. Flere i hennes situasjon blir klientifiserte og må stå med luen i hånden på sosialkontoret hver måned i stedet for å få en forutsigbar inntekt de kan klare seg på. Mange i denne kategorien har i realiteten ingen vei tilbake til arbeidslivet og må klare seg livet ut på ytelsene de får fra det offentlige. Byrådspartienes politikk overfor denne gruppen er å henvise dem til stigmatisering, fornedrelse og byråkrati, sier Bortne.

Frp ikke for folk flest
– Frp kaller seg partiet for “folk flest” og liker å fremstille seg som et parti som er på lag med de svakeste. Denne saken vitner om at dette bare er tom retorikk og avslører at Frp i realiteten forhandler bort de svakeste hvis de kan få noe annet igjen som tekker en sterkere velgergruppe. Frp valgte å øke kommunens utgifter ved å halvere eiendomsskatten. Dette må Sissel Monsen og flere med henne i byrådets desperate jakt på inntjening betale en høy pris for. Dette er et svik mot de som har lite og ingenting, sier Bortne.

– Venstre kommer til å støtte SVs forslag om å ta 80%-regelen inn igjen i budsjettet ved behandling av revidert bybudsjett. Hvis Frp mener noe som helst med å være et parti for “folk flest” må de støtte dette forslaget, avslutter Bortne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**