Rissa Venstres førstekandidat

Vi må skape et godt samfunn for mennesker og miljø, både lokalt og globalt, mener Siri Evjen. Det sentrale i venstres ideologi er at hver enkelt har frihet til å gjøre egne valg til det beste for seg selv, mens vi har ansvar for å bidra til fellesskapets beste, sier Siri, som mener dette er det beste grunnlaget for å skape det gode samfunnet. Siri stiller nå på førsteplassen på Rissa Venstres liste til kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Siri Evjen

Siri Evjen er født i 1962, bor på Uddu,har 4 barn, og er førskolelærer/adjunkt/aromaterapeut

Barn og unge
Barn og unges oppvekst vilkår engasjerer meg, forteller Sir.
-Det er viktig med gode skoler med lærere som har evne til å skape et godt læringsmiljø. Lærerutdanninga må vektlegge veiledning ute i praksis mye mer, skal nyutdanna bli bedre rustet til jobben som er mangfoldig og krever mange kvaliteter for å lykkes – både faglig og som menneske.

Foreldre er de mest betydningsfulle i barnas liv. En kjærlig oppdragelse er uendelig viktig. Barn trenger å lære hva som er rett og lurt, ikke bare hva som er galt. Barnehager med voksne som ser hvert enkelt barn er viktig for å bidra til lykkelige og gode samfunnsborgere.
Ikke alle har samme utgangspunkt, og da mener jeg det er viktig med nok ressurser til å forebygge og hjelpe til i foreldrerollen. Helsesøster og barnevern har viktige oppgaver.

Friluftsliv
Jeg er opptatt av å ta vare på naturen. Det lureste vi kan gjøre er å bidra til at barna blir glade i friluftsliv. Barna må også oppdras til å forstå at de har et globalt ansvar, og her har foreldre og skole en stor oppgave.
Omsorg og respekt for våre eldre er verdier vi må formidle til barna våre, mener Siri.

Klarer vi å jobbe mer forebyggende har vi vunnet mye i vårt felles ønske om å leve godt sammen og med oss selv.
Ellers er jeg ydmyk, og har mye å lære av andre som er gode til å arbeide mot viktige mål. Jeg skal prøve så godt jeg kan med å bidra til at det blir gode og riktige valg vi gjør, avslutter Siri Evjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**