Svak graffitiplan fra Byrådet

Jeg har i flere år etterspurt en plan for grafitti i Laksevåg bydel, byrådet har nå endelig lagt frem en plan som er svak, tynn og som er mer oppatt av ulovlig tagging en lovlig grafitti, det sier leder i Laksevåg Venstre og tidligere bydelsstyrerepresentant i Laksevåg bydelsstyre, Trond W. Tveiten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

– Byrådet mener tagging er et økende problem i Bergen og viser at det brukes stadig mer penger på å rydde oppe etter ulovlig tagging. Jeg er helt enig i at det skal slåes ned på ulovlig tagging på samme måte som det slåes ned på annet hærverk. Det må imidlertid som jeg har sagt mange ganger før, skilles mellom grafitti og tagging. Grafitti er en kunstform, tagging er skadeverk, sier Wathne Tveiten.

– Derfor blir det også helt feil å hovedsaklig fokusere på tagging i en plan som skal handle om grafitti. Grafitti er en kunstform som skal utføres i det offentlige rom, på offentlige vegger. Det vi på Laksevåg har etterspurt er en plan for hvor i bydelen byrådet mener grafitti kan tilates, ikke hvor raskt byrådet vil agere overfor ulovlig tagging, sier Wathne Tveiten.

– Jeg har mange ganger blitt bergtatt over flott og kreativ grafitti som er utført på underganger ol. i bydelen vår. Dette er mennersker med stor kreativitet og store kunstneriske evner. Disse må få spillerom til å få utføre kunsten sin på ellers gråe og kjedelige offentlige vegger, sier Tveiten. Laksevåg må være bydelen som ønsker disse velkommen til å utføre grafittikunst på tilviste plasser, sier Tveiten.

– Det eneste som kommer til å skje med denne planen byrådet har lagt frem er at man ikke kommer til å se forskjel på grafitti og tagging og at offentlige vegger med grafitti kommer til å bli spylt reine og tilbakeført til sin kjedelige gråe farge, sier Wathne Tveiten.

– For ente gang ber jeg byrådet komme med en plan om grafitti, ikke tagging, hvor i bydelen vil man tilate lovlig grafitti? avslutter Wathne Tveiten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**