Lær mer om Venstre

I disse dager er det sendt ut invitasjon til alle som står på Venstrelista om å delta på kurs: Venstreskolen trinn 1. Kurset er også åpent for andre interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Invitasjon til Venstreskolen Trinn 1
Verdal og Levanger Venstre inviterer medlemmer og listekandidater i de to kommunene til Venstreskolen Trinn 1 onsdag 6. april klokken 18.00. Samlingen holdes på kantina i Verdal rådhus(1 etasje).
Venstreskolen Trinn 1 er et kurshefte som tar for seg de fleste sider av det å drive politisk og organisatorisk arbeid for Venstre. På dette kurstrinnet er det lagt opp til en blanding av foredrag, diskusjon og praktisk oppgaveløsning, både individuelt og i grupper.

Timeplan for kurset:

Klokken: Tema:
18.00 Velkommen til Venstreskolen
18.05: Venstres historie og organisasjon
18.20: Venstres ideologi
19.00: Venstres politikk

19.40: Kort pause med enkel bevertning

19.50: Politisk påvirkning i Venstre
20.20: Kort informasjon om mediearbeid
20.30: Lokale saker for Venstre
21.00: Venstre på nett
21.15: Slutt

Påmelding innen 4. april til:
Brita Kleven Thorsvik på telefon 456 00 8 01 / [email protected] eller
Karl M. Buchholdt på telefon 416 75 979 / [email protected].

Vi håper du kan sette av tid til en lærerik kveld sammen med andre Venstremedlemmer og Venstresympatisører.

Med vennlig hilsen

Brita Kleven Thorsvik Karl M. Buchholdt
Verdal Venstre Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**