Borten Moe går i fella til kraftsosialistene

Ifølge Aftenposten mener Sps nyvalgte nestleder det er uaktuelt å verne områder utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet. – Det er trist med en olje- og energiminister som går i kraftsosialist-fell, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Som olje- og energiminister bør han lære seg at størsteparten av de gjenværende energiressursene på norsk sokkel finnes på allerede åpnede og eksisterende felt, sier Solum Larsen.

Han mener statsrådens fokus bør rettes mot å få utnyttet allerede åpnede felt og gjenværende ressurser i modne felt.

– Et optimistisk anslag for Lofoten og Vesterålen er at ressursene der utgjør bare 2 prosent av de gjenværende olje- og gassressursene i Norge. Bare den nylig foreslåtte videreutviklingen av Ekofisk-feltet vil tilføre det norske samfunnet mer verdier enn en evt. utbygging av Lofoten og Vesterålen, sier Solum Larsen.

Han peker også på at olje- og energiministeren har en rapport fra Åm-utvalget liggende. Solum Larsen mener Borten Moe bør ta en grundig sjekk av denne rapporten, som ser nærmere på mulig videreutvikling av eksisterende og allerede åpnede norske olje- og gassfelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**