Nominasjonen i Skodje Venstre

Kari Grindvik (ordførarkandidat) og Rolf Stavset er Venstre sine to førehandskumulerte kandidatar. Kent Are Torvik, UV på 3. plass og come-back for Ole Stokke på 4. plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


VALLISTE SKODJE VENSTRE 2011-2015

Måndag 14.03.2011 kl. 20.00 på møteromet Niusen i rådhuset heldt Skodje Venstre nominasjonsmøte. Vallista for komande kommunestyreval vert som følgjer:

1. KARI GRINDVIK, Skodje
2. ROLF STAVSET, Stette
3. KENT ARE TORVIK, Skodje (UV)
4. OLE STOKKE, Brusdal
5. BRITH HELLEVIK, Glomset
6. EINAR OVE VADSET, Skodje
7. ANDERS STEFAN GRINDVIK, Skodje
8. MADS ANDREAS UTVIK, Utvika (UV)
9. EDITH ANITA STOKKE, Brusdal
10. ARNSTEIN SÆTHRE, Skodje
11. ØYSTEIN MOLVÆR, Skodje
12. ÅSMUND LILLEBØ, Skodje

1. og 2. kandidatane er førehandskumulerte frå nominasjonsmøtet og Kari Grindvik er Venstre sin ordførarkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**