Svar til Lene Hvamstad (FrP) om ulv

Her kan du lese leder i Østfold Venstre Geir Helge Sandsmarks svar til Lene Hvamstad (Hobøl FrP) sitt innlegg om Venstres standpunkt i ulvesaken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres rovdyrpolitikk
(Svar på innlegg fra Lene Hvamstad (FrP), 21. mars)

Venstre står fortsatt på de forpliktelsene vi har påtatt oss ved å ratifisere Bern-konvensjonen der ulv er listet som strengt beskyttet på regionalt nivå ("Strictly protected fauna species" i originalteksten). Dette ble for øvrig opplyst i møtet, som Lene Hvamstad refererer til. Først innledet stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) om vernestatus, dernest stilte Aremarks ordfører Tore Johansen (KrF) et direkte spørsmål til meg om den norske bestanden er å betrakte som en isolert bestand eller som en del av den skandinaviske bestanden. I tråd med Venstres holdning i forkant av forhandlinger om et nytt rovdyrforlik betrakter jeg den norsk-svenske bestanden som en samlet regional bestand. Gjennom Bern-konvensjonen, har vi forpliktelse til å bidra til bevaring av denne. Hvordan Hvamstad får Lødemels og Johansens redegjørelser til å bety at vi ikke er bundet av Bern-konvensjonen, skjønner jeg ikke.

Som jeg så vidt fikk nevnt i møtet, er det avgjørende at vi kan samarbeide med Sverige, også på politisk nivå, om forvaltning av denne stammen. Det vil ta noe tid å etablere et slikt samarbeide. Derfor er det viktig at vi i mellomtiden tar vare på den stammen vi har. Også Venstre er åpne for en kontrollert beskatning av ulvestammen, forutsatt at den tåler det. Inntil samarbeidet med Sverige er etablert, vil det være avgjørende at de flokkene vi har på norsk side tas vare på.

Vi som bor i ulvekommuner, enten det er Eidsberg der møtet var, eller Halden der jeg bor, må både forholde oss til ulv, og til dem som får fritid eller yrkesliv påvirket av ulven. Venstres utgangspunkt er å legge til rette for forebyggende tiltak der husdyrholdet er berørt av ulv. Ulven påvirker selvsagt også livet til oss som ferdes i naturen. Noen nærer frykt, andre synes ulven er et tilskudd til mangfoldet. Alle trenger mer kunnskap og hjelp til å omgås en skapning som svært få av oss har noen erfaring i å omgås. Derfor er Eidsberg Venstres forslag om en rovdyrforvalter, som er tilgjengelig for lokalbefolkningen, svært konstruktivt. Dette er også godt mottatt i Venstres stortingsgruppe.

Dersom ulven skulle komme tilbake til Hobøl, slik Hvamstad advarer mot, må vi nok ta felles ansvar for en slik utvikling. Det var bred enighet på møtet, både blant politikere, inkludert FrP, og mellom såvel motstandere og tilhengere av ulv i salen at dagens sonepolitikk er uheldig. Dette vil nødvendigvis innebære at sonene blir avviklet eller utvidet. Da er det ikke lenger til Hobøl fra dagens ulveområder enn at ulven godt også kan etablere seg der eller ta en tur dit, slik den også har gjort tidligere. Jeg kan imidlertid ikke love at en eventuell ulv i Hobøl klarer å holde borte meg eller andre Venstrefolk, som Hvamstad synes å frykte enda mer enn ulven.

Geir Helge Sandsmark,
Leder Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**