Venstres landsmøte 2011

Fredag 1. april til søndag 3.april går Venstres landsmøte av stabelen i Trondheim. De av oss som ikke har mulighet til å reise dit kan følge med på landsmøtets nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Landsmøtesalen. Fra Venstres landsmøte i Sarpsborg 2010.

Foto: Daniel Rugaas

De finner du her.

På nettsiden vil du blant annet finne sakspapirer, og du vil kunne følge møtet live via streamet video. Nedenfor er landsmøtets program, så du vet når du bør sette deg foran dataskjermen.

Hvis du ikke har mulighet til å følge med live på nett, men er nysgjerrig på hvordan landsmøtet forløp, kan du komme på medlemsmøtet over helgen og få med deg Trines referat.

Fredag 1. april
12:00 Lunsj
12:00 Ny på landsmøtet
13:00 Opning og konstituering (LM-1)
– Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-2)
– Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
13:45 Pause

14:00 Leiars tale (LM-4)
– Trine Skei Grande, Venstres leder

15:00 Kaffi og lett mat
15:20 Generell politisk debatt (LM-4)

18:00 "Liberalism in an international perspective"
– Graham Watson, EU-parlamentsmedlem for Liberal Democrats / Visepresident ELDR

18:45 Politiske fråsegner (LM-10)
19:15 Landsmøteforhandlingane vert avslutta
– Frist for innlevering av endringsforslag til fråsegner og sak om næringspolitikk

20:00 Middag og ekskursjon til Lian Restaurant
– Felles avreise med buss frå hotellet om lag kl. 19 30. Lian kjenneteiknas av kortreist kvalitetsmat frå Trøndelag. Det vert transport med bytrikken attende til hotellet.

Laurdag 2. april
09:00 Politiske fråsegner (LM-10)

10:15 Landsmøtetema 2011: Verdiskaping for framtidig velferd (LM-9)
– Innleiing ved Lars P. Nordbakken, leder Venstres verdiskapingsutvalg.
13:00 Lunsj
14:00 Verdiskaping for framtidig velferd (LM-9)
– Debatt og vedtak

15:15 "Folkpartiet, en suksess Venstre kan lære av"
– Jan Bjørklund, leder i Folkpartiet Liberalarna og utdanningsminister i Sverige

15:50 Kaffi og lett mat

16:10 Politiske fråsegner (LM-10)
16:55 Vedtekter (LM-8)
– Innkomne saker (LM-11)
17:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta

19:30 Festmiddag

Søndag 3. april
09:30 Politiske fråsegner (LM-10)
10:00 Årsmelding 2010 (LM-5)
– Regnskap 2010 (LM-6)
– Kontingent 2012 (LM-7)

11:30 "Et liberalt Russland"
– Sergei Mitrokhin, leiar av Yabloko.

12:00 Kaffipause og utsjekking

12:30 Tema for LM 2012 (LM-12)
– Ola Elvestuen, nestleiar i Venstre

13:00 Val av valnemnd og redaksjonsnemnd til LM 2012 (LM-13)

13:30 Avslutning (LM-14)

14:00 Lunsj og heimreise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**