Til innhold

Trine Noodt

Sykehus til Alta!

Trine er idag gruppeleder i Fylkestinget i Troms og Finnmark, og i Alta kommunestyre og har over 20 års erfaring som politiker og folkevalgt. Hun er også medlem av kulturkomitéen på fylket, og har i en årrekke i vært med i formannskapet og planutvalget i Alta kommune. Hun er medlem av rovviltnemnda i Troms og Finnmark og sitter i styret for Varangerhalvøya nasjonalpark.

Trine har tidligere vært medlem av sentralstyret og landsstyret i Venstre, vært med i Venstres distriktspolitiske utvalg og prinsippprogramkomitéen, og også vært leder av Finnmark Venstre og Alta Venstre.

Hva jeg vil jobbe for:

Den viktigste jobben i årene fremover må være å få økt bosetting i Finnmark, og gi de unge en god skolegang. For å lykkes med dette må det kraftige grep til for å snu utviklingen vi nå ser i fylket.

Det må være attraktivt og enkelt å bosette seg i Finnmark, og fordelene til den enkelte må være så store at mange flere velger å bo i fylket. Vi må få ungdommen til å komme tilbake etter utdanning andre steder, og gründere og virksomheter til å se muligheter i Finnmark.

Jeg vil jobbe for redusert personskatt (8%), å øke utbetalingene betydelig for å få barn i Finnmark, gi en flytterett for ansatte i staten slik at de kan ta med seg jobben og bosette seg i Finnmark, og gi økte midler til videregående utdanning.

Spesialisthelsetjenestene styrkes, slik at pasienter i Finnmark få likeverdige tjenester som resten av landet, og Alta som den største byen må få et sykehus med akutt- og fødeavdeling. Jeg mener det er helt uakseptabelt at halvparten av de som skal føde barn i Finnmark ikke har en fødeavdeling i nærheten.

For Alta sin del, er det en god skole for alle elever, som de kan gå og sykle til. Jeg vil kjempe for dagens skolestruktur! Mitt hjerte brenner spesielt for alle barn som trenger ekstra tilrettelegging – det er alt for mange som strever for å kunne oppleve en god og bekymringsløs barndom.

Og vi må selvsagt si nei til elektrifisering av Melkøya!

Bakgrunn

Trine har master i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Bergen, og kom tilbake til Alta i 1996 hvor hun startet sin egen virksomhet som illustratør og billedkunster. Hun har illustrert en rekke ABC bøker i nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I 2022 tok Trine fagbrev som helsefagarbeider i og jobber nå ved Alta omsorgssenter.

Trine har hatt en rekke politiske verv, blant annet som leder av Finnmark Venstre og Alta Venstre. Hun har vært medlem i Alta kommunestyre siden 2003 og i Fylkestinget siden 2011. I tillegg til politiske verv har hun vært leder av den landsdelsdekkende kunstinstitusjonen Se Kunst, og medlem av styret i Nordnorsk Kunstmuseum.

Trine er 56 år, har samboer og tre voksne barn. Hun trives aller best når hele familien med barnebarn er samlet, på tur med campingvogna eller bare en liten båltur i fjæra.