Venstre utfordrar Helseministeren på sjukehus

Fredag beslutta Helse Nord at dei vil bevare det desentraliserte fødetilbodet i Nord-Norge, fordi dei meiner det er viktig at føde- og akuttilbod er lokalisert nært der folk bur. Venstre spør no Helseministeren om kva konsekvensar vedtaket i Helse Nord får for Helse Førde/Helse Vest sine planar om å kutte i fødetilbod i Sogn og Fjordane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Venstres Stortingsrepresentant Trine Skei Grande stiller følgande spørsmål til Helseministeren:

Spørsmål:
Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre helseregionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Sjå heile artikkelen på heimesidene til Eid Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**